Eiendomsskatt for fritidsbolig og våningshus

Eiendomsskatt for fritidsbolig og våningshus

Etter kommunesammenslåingen har alle fritidsboliger og våningshus fått ny takst gjeldende fra 1.1.2020. Skattetaksten skal etter eiendomsskatteloven gjenspeile eiendommens markedsverdi.

Skattesatsene i henholdsvis gamle Nesset, Midsund og Molde vil være ulike i en harmoniseringsperiode på 3 år. Årsaken til dette er overgangsreglene for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Fra 2023 vil det være lik skattesats i hele kommunen.

Eiendomsskattesatser for bolig og fritid 2020
Område Promillesats for bolig og fritidseiendom
Tidligere Nesset kommune 3, 58 promille
Gamle Molde kommune 3,578 promille
Tidligere Midsund kommune 1 promille

Takst på fritidsboliger og våningshus

Fritidsboliger og våningshus på landbrukseiendom er taksert av kommunen i samarbeid med eksternt firma. Dette gjelder også for boliger eid av aksjeselskap. Slik hovedregelen er ved taksering for eiendomsskatt, er det kun utført en utvendig befaring. I tilfeller der opplysninger i offentlige eiendomsregister har vært mangelfulle, har bygninger også bli oppmålt utvendig.

Våningshus og boliger på landbrukseiendom og boliger eid av aksjeselskap mottar ikke formuesgrunnlag fra Skatteetaten og har derfor fått kommunal takst.

De formelle takstvedtakene er gjort av en sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret. Den fastsatte taksten er lik beregnet markedsverdi for eiendommen. Det gjøres et fradrag på 30% før eiendomsskatten skrives ut på bolig og fritidsbolig. 

Eksempel: dersom det kommunale takstgrunnlag på fritidsboligen er kr 1.000.000, trekker kommunen fra kr 300.000 før skatten beregnes. Med en skattesats på 1 promille som i Midsund, gir det en årlig eiendomsskatt på kr 700,-


Dersom du finner feil i taksten eller mener at den er høyere enn markedsverdi

Finner du feil i taksten anbefaler vi at du tar kontakt med kommunens eiendomsskattekontor først slik at vi kan vurdere om det er en feil som kan rettes opp uten at du behøver å sende en klage. Vi svarer så fort vi kan, men dersom du ikke har fått svar innen klagefristen, anbefaler vi at du likevel sender en klage.

Dersom det er en feil som ikke kan rettes ved administrativ korrigering, eller du mener at taksten er høyere enn markedsverdi kan du sende en klage. Der kan du forklare hvorfor du mener at taksten er for høy og legge ved relevant dokumentasjon på det.

Skjema for klage på eiendomsskattetakst - for fritidsboliger, ubebygde tomter og næringseiendom.

Det er viktig at du betaler regningen for kommunale avgifter og eiendomsskatt til forfall, selv om du har klaget på taksten. Kommunen vil korrigere beløpet på en seinere faktura dersom klagen medfører endringer i taksten.

 Logg inn på Min side for å se takst for eiendommer du eier, samt beregningsgrunnlaget på fakturaen

​Har du spørsmål om eiendomsskatt?

Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Hans Christian Tho
saksbehandler eiendomsskatt
E-post
Mobil 477 65 339