Innsynsrett i offentlige dokument

Innsynsrett i offentlige dokument

Postlister/offentlig postjournal gir en oversikt over post sendt til og fra kommunen. Den inneholder ikke dokumenter i personalmapper, elevmapper, barnehagebarnmapper og fagsystem.

Offentlig postjournal

Postjournalen har en forsinkelse på tre dager.

Ønsker du tilgang til dokument som er eldre enn 1.1.2020, eller har spørsmål om innsyn, send gjerne en e-post til: postmottak@molde.kommune.no
 

Innsyn i offentlige dokumenter

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan være unntatt fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn).

Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Du kan bli nektet innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder

Postlister og innsyn

Kontakt

Dokumentasjonsforvaltning og arkiv
E-post
Telefon 71 11 10 00