Styret for Molde vann og avløp KF

Styret for Molde vann og avløp KF

Kommunestyret er generalforsamling til de kommunale foretakene.

Styret for Molde vann og avløp KF har det overordnede ansvaret for alle tjenester knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av vann og avløpsnettet.

Medlemmer, møter og saker i styret for Molde vann og avløp KF