Molde legatstyre

Molde legatstyre

Molde legatstyre tar hvert år beslutning om eventuelle utdelinger fra stiftelsen ”Molde kommunes stiftelse for sosiale formål”.

Allmennheten kan søke midler.

Stiftelsen yter økonomisk støtte til beste for eldre, syke eller trengende i Molde kommune.

Søknadsfrist blir annonsert i lokalpressen.