Tidligere ordførere

Tidligere ordførere

Ordførere i Molde by etter 1837

C. B. Brinchmann, toldkasserer, 1837 – 38
J. S. Sommerschield, oberstløitnant, 1839
C. B. Brinchmann, toldkasserer, 1840
B. M. Width, konsul, 1841
Edvard Kraft, adjunkt, 1842
K. A. Bjørseth, sagfører, 1843 – 44
Claus S. Jervell, kjøbmand, 1845
K.A. Bjørseth, sagfører, 1846
Johan Olivarius Horn, rektor 1847
Claus S. Jervell, kjøbmand, 1848
Johan Olivarius Horn, rektor 1849 – 50
Isach Georg Dass, sorenskriver, 1851 – 53
Christen Smith, korpslæge, 1854
Johan Olivarius Horn, rektor, 1855
Claus S. Jervell, kjøbmand, 1856
Johan Olivarius Horn, rektor, 1857
Gunder Paulsen, sagfører, 1858
Andreas Lind, kaptein, 1859
Gunder Paulsen, sagfører, 1860
Andreas Lind, kaptein, 1861
Henrik L. Sommerschield, adjunkt, 1862
Thorvald Johannes Owren, kjøbmand, 1863 – 64
Isach Georg Dass, sorenskriver, 1865
Ludv. A. Leth, sagfører, 1866
Gunder Paulsen, sagfører, 1867
Ludv. A. Leth, sagfører, 1868-1869
F. C. Sand, hospitallæge, 1870
K. F. Feilberg, overlærer, 1871 – 74
F. N. Roll, sorenskriver, 1875 – 76
Henrik L. Sommerschield, adjunkt, 1877
Johan B. Ræstad, kjøbmand, 1878
Tobias Annæus Owren, overlærer, 1879 – 83
Ludv. A. Leth, sagfører, 1884-86
F. N. Roll, sorenskriver, 1887
J. L. W. Dietrichson, overlærer, 1888 – 90
Ludv. A. Leth, sagfører, 1891
J. L. W. Dietrichson, overlærer, 1892
O. Berg, telegrafbestyrer, 1893
J. L. W. Dietrichson, overlærer, 1894 – 95
Albert Dessen, lensmand, 1896 – 99
Lars Nøsen, telegrafbestyrer, 1900 – 02
Birger Stuevoll-Hansen, advokat, 1903 – 04
Ulrich Møller, grosserer, 1905 – 07
Nils Hertzberg, advokat, 1908 – 10
Lars Jacobsen, bankchef, 1911 – 13
Nils Hertzberg, advokat, 1914 – 16
Anton Holm, advokat, 1917 - 22
Kristian Nøsen, postmester, 1923 - 25
Nils B. Elvsaas, fylkeskasserer, V, 1926 - 27
H. J. S. Schneider, kaptein, 1928 – 30
O.S. Nås, skolebestyrer, 1931 – 34
Oscar Hanssen, konsul, 1935 – 37
O.S. Nås, skolebestyrer, 1938 – 40
O.S. Nås, skolebestyrer, 1945
Nils B. Elvsaas, fylkeskasserer, V, 1946
O. Aasgård, brannmester, 1947
Nils B. Elvsaas, fylkeskasserer, 1948 – 50
Asgaut Bore, lektor, 1951 – 55
Kåre Stokkeland, politioverbetjent, A, 1956 – 59
Petter Pettersson, kjøpmann, 1960 – 61
Johan Skipnes, klokkerdiakon, KrF, 1962 – 65
Petter Pettersson, kjøpmann, 1966 – 69
Olav Askvik skatteinspektør 1970 – 71
Johan Skipnes, klokkerdiakon, KrF, 1972 – 73*
Petter Pettersson, kjøpmann, 1972 – 73
Wilhelm Wilkens, gårdbruker, Sp, 1974 – 77
Asmund Fredly, fylkesagronom, 1978 – 79
Bernt Vilnes, kontorsjef, H, 1980 – 81
Asmund Fredly, fylkesagronom, 1982 – 83
Rolf Myhre, kontorsjef, KrF, 1984 – 85
Ragnar Heggdal, ingeniør, H, 1986 – 89
Rolf Myhre, direktør, KrF, 1990 – 93
Einar Øveraas, fylkestannlege, H, 1994 – 98**
Rolf Myhre, direktør, KrF, 1998***
Rolf Myhre, direktør, 1999-2003, Varaordfører Bitten Linge
Jan Petter Hammerø, ingeniør, 2003 - 2011, Varaordfører Toril Hovdenak
Torgeir Dahl, siviløkonom, 2011 - 2015, Varaordfører Frøydis Austigard
Torgeir Dahl, siviløkonom, 2015 - , Varaordfører Sidsel Pauline Rykhus

*Johan Skipnes var fritatt fra ordførervervet fra oktober 1972 til 1. november 1973 på grunn av at han i denne tid var kommunal- og arbeidsminister. Petter Pettersson rykket for dette tidsrom opp som ordfører og som ny varaordfører ble valgt Asmund Fredly. 

** Einar Øveraas døde 05.09.1998.

***Varaordfører Rolf Myhre fungerte som ordfører fram til nytt valg av ordfører for valgperioden 1999 – 2003.


Liste over ordførere i Bolsøy kommune

- fra formannskapsloven ble innført i 1837 til kommunen ble innlemmet i Molde i 1964

Hans Jørgen Synnestvedt, krigskommisær, 1838 – 40
Løve Sørensen Schevik, fanejunker, 1841 – 1843
Lars Knudsen Hungnæs, proprietær, 1844 – 45
Ebbe Carsten Tønder Astrup, captein, 1846 – 49
Løve Sørensen Schevik, fanejunker, 1850 – 51
Ole Olsen Aarøe, fanejunker, 1852 – 53
Wollert Danckertsen Krohn, proprietær, 1854 – 57
Petter Anton Møller, proprietær, 1858 – 60
Ole Olsen Aarøe, fanejunker, 1860
Thomas Talseth, fanejunker og gårdbruker, 1861 – 75
Lars Hungnes, lærer og klokker, 1876 – 79
Thomas Talseth, fanejunker og gårdbruker, 1880 – 85
Lars Hungnes, lærer og klokker, 1886 – 1907
Olav Thorvik d.e., lærer og klokker, 1908 – 19
Christian Johannessen, lærer og klokker, 1920 – 22
Knut Kringstad, kaptein og gardbruker, 1923 – 28
Aslak Hagen, løytnant og fylkesrevisor, 1929 – 31
Marius A. Lervik, redaktør og kontorsjef, 1932 – 36
Knut Valved, gardbruker, 1937 – 39
Knut Kringstad, kaptein og gardbruker, 1939 – 41

Ansgar Berild, skatteinspektør, 1946 – 47
Gunnar Solli, landbrukssjef, 1948 – 51
Ansgar Berild, skatteinspektør, 1952 – 55
Rolf Møller, grosserer, 1956 – 57
Ingolf L. Pedersen, modellsnekker, 1958 – 59
Leif J. Lunder, disponent, 1960 – 63