Politiske møter i 2020

Politiske møter i 2020

Møtekalender for politiske møter 2. halvår 2020

2. halvår 2020

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00)

 

 

17.

15.

19.

17.*

Formannskapet (kl. 13.00*/16.00)

 

25.

08.* 22.

06.* 20.

03.* 17.

01.* 15.

Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl.15.00)

 

18.

15.

27.

24.

08.

Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00)

 

24.

21.

19.

16.

14.

Hovedutvalg helse og omsorg (kl.15.00)

 

17.

14.

12.

09.

07.

Eldrerådet (kl. 10.00)

 

31.

28.

26.

30.

 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.)

 

31.

28.

26.

30.

 

Ungdomsrådet (kl. 15.15)

 

 

17.

15.

12.

10.

Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 14.00)     9. 7. 11. 9.

 

Møtekalender for politiske møter 1. halvår 2020

1. halvår 2020

Jan.

Feb.

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00)

 

6.

12.

23.

14.

18.*

Formannskapet (kl. 13.00*/16.00)

21.

04.* 25.

10.* 24.

28.*

12. 26.*

16.

Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl. 15.00)

28.

11.

17.

21.

19.

09.

Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00)

20.

24.

16.

27.

18.

08.

Hovedutvalg helse og omsorg (kl. 15.00)

13.

10.

09.

20.

25.

15.

Eldrerådet (kl. 10.00) 

 

03.

02.

29.

20.

10.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.)

 

03.

02.

29.

20.

10.

Ungdomsrådet (kl. 15.15)

23.

13.

26.

16.

14.

 

Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 14.00)     11. 15. 13. 11.

 

Last ned møteplanen

 

Møteinnkallinger og protokoller

Møteinnkallinger og protokoller 2020

Møteinnkallinger og protokoller 2019 og tidligere

Kommune-TV