Politiske møter - møteplan

Politiske møter - møteplan

Det er folkevalgtopplæring for nytt kommunestyre 1. og 2. november.

Møteplan, politiske møter, andre halvår 2023

Møteplan, politiske møter, andre halvår 2023
Møte Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kommunestyret (kl. 13.00*/16.00)     21. 12. Folkevalgtopplæring 1. og 2. Kommunestyremøte 23.* 14.*
Formannskapet (kl. 13.00*/16.00)   22. 05.* 19. 03.* 24. 07.* 21. 05*
Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl.15.00)   29. 26. 17. 28. 12.
Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00)   21. 25. 16. 13. 04.
Hovedutvalg helse og omsorg (kl.15.00)   28.   09. 06. 11.
Eldrerådet (kl. 10.00)   24.   05. 02. 07.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00)   24.   05. 02. 07.
Ungdomsrådet (kl. 15.15)            
Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 12.00*/14.00)     22. 06. 09.  

Møteplan, politiske møter, første halvår 2023

Møteplan, politiske møter, første halvår 2023
Møte Januar Februar Mars April Mai Juni
Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00)   16. 16. 20. 25. 15.*
Formannskapet (kl. 13.00*/16.00) 10.* 24. 07.* 21. 07.* 21. 18.* 02. 16.* 30. 13.*
Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl.15.00) 31. 28. 14. 28. 25. 09. 06.
Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00) 16. 20. 20. 24. 15. 12.
Hovedutvalg helse og omsorg (kl.15.00) 23. 13. 27. 17. 15. 05.
Eldrerådet (kl. 10.00) 19. 09. 23. 13. 11. 01.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00) 19. 09. 23. 13. 11. 01.
Ungdomsrådet (kl. 15.15)            
Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 12.00)   08.   14.   07.

Last ned møteplanen

Møteplan, politiske møter i Molde kommune 2023 (PDF, 123 kB)

Møteinnkallinger og protokoller

Møteinnkallinger og protokoller

Kommune-TV