Politiske møter - møteplan

Politiske møter - møteplan

Møteplan 1. halvår 2021

Møteplan politiske møter 1. halvår 2021
Utvalg Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni
Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00) 11. 18. 29. 20. 17.*
Formannskapet (kl. 13.00*/16.00) 12.*, 26. 09.*, 23. 09.* 23. 13.*, 27. 11.*, 25. 8.*
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (kl. 15.00) 19. 16. 02., 16. 20. 04., 18. 01., 15.
Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd (kl. 15.00) 18. 15. 22. 19. 10. 7.
Hovedutvalg helse og omsorg (kl. 15.00) 11. 08. 15. 12. 03., 31.
Eldrerådet (kl. 10.00) 11. 08. 15. 12. 03., 31.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00) 13. 04. 11. 08. 05., 27.
Ungdomsrådet (kl. 15.15) 14. 11. 11. 15. 06. 03.
Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 12.00*/kl. 14.00) 27. 10.* 08.

 

Møteplan 2. halvår 2021

Møteplan politiske møter 2. halvår 2021
Utvalg Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00) 23. 21. 18. 16.*
Formannskapet (kl. 13.00*/16.00) 24. 07.*, 21. 05.*, 19. 02.*, 16., 30.* 14.
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (kl. 15.00) 31. 28. 12., 26. 09., 23. 07.
Hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd (kl. 15.00) 30. 27. 25. 29.
Hovedutvalg helse og omsorg (kl. 15.00) 23. 20. 18. 22.
Eldrerådet (kl. 10.00) 23. 20. 18. 22. 06.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00) 19. 22. 14. 24. 09.
Ungdomsrådet (kl. 15.15) 9. 14. 11. 02.
Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 12.00*/kl. 14.00) 25.* 17.* 07.

 

Last ned møteplanen

 

Møteinnkallinger og protokoller

Møteinnkallinger og protokoller

Møteinnkallinger og protokoller 2019 og tidligere

Kommune-TV