Politiske møter - møteplan

Politiske møter - møteplan

Møteplan, politiske møter, andre halvår 2022

Møteplan, politiske møter, andre halvår 2022
Møte Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.
Kommunestyret (kl. 13.00*/16.00)     15. 20. 17.* 15.*
Formannskapet (kl. 13.00*/16.00)   23. 06.* 27. 11.* 25. 08.* 22. 06*.
Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl.15.00)   16. 20. 04. 18. 01. 29. 14.
Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00)   22. 26. 17. 14. 05.
Hovedutvalg helse og omsorg (kl.15.00)   15. 12. 03. 07. 12.
Eldrerådet (kl. 10.00)   11. 08.  29.   03. 08.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00)   11. 08.  29.   03. 08.
Ungdomsrådet (kl. 15.15)   30. 22. 27.   15.
Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 12.00)     07. 10. 09.  

Møteplan, politiske møter, første halvår 2022

Møteplan, politiske møter, første halvår 2022
Møte Jan. Feb. Mars April Mai Juni
Kommunestyret (kl. 10.00*/16.00)   17. 17. 21. 19. 23.*
Formannskapet (kl. 13.00*/16.00) 18. 01.* 15. 01.* 15. 29.* 27. 10.* 24. 07.*16.*
Hovedutvalg teknisk, plan, næring og miljø(kl.15.00) 25. 08. 08. 22. 05. 03. 31. 14.
Hovedutvalg oppvekst kultur og velferd (kl. 15.00) 17. 16. 21. 25. 23. 13.
Hovedutvalg helse og omsorg (kl.15.00) 24. 14. 07. 04. 02.  30.  
Eldrerådet (kl. 10.00) 20. 10. 03.  31. 28. 25.  
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kl. 14.00) 20. 10. 03.  31.   25.  
Ungdomsrådet (kl. 15.15) 06.   10. 07. 06. 09.
Kommunedelsutvalget i Nesset (kl. 12.00)   09.   07.   08.

Last ned møteplanen

Møteplan politiske møter i Molde kommune 2022 (PDF, 90 kB)

Møteinnkallinger og protokoller

Møteinnkallinger og protokoller

Kommune-TV