Digital votering for folkevalgte

Digital votering for folkevalgte

Molde kommune bruker digital votering i hovedutvalg, formannskapet, og kommunestyret

Representantene kan enkelt stemme for eller i mot forslag via smart-telefon, Ipad eller PC.

Stemmene blir telt opp i sanntid,, med en egen presentasjon ut til seerne på KommuneTV. Man vil da få resultater av avstemmingen per representant og parti.

Se video:

En kort gjennomgang av de forskjellige funksjonene:

  1. Koble til Gjestenett.
  2. Bli med i Teams for å bli med i kommunestyremøtet.
  3. Logge inn i Aventia for å se møtedokumenter.
  4. Veksle mellom Aventia og åpnede dokumenter
  5. Veksle mellom Teams-møtet og møtedokumentene på ipad-skjermen