Digital votering for folkevalgte

Molde kommune bruker digital votering i hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret

Representantene kan enkelt stemme for eller i mot forslag via smart-telefon, Ipad eller PC.

Stemmene blir telt opp i sanntid, med en egen presentasjon ut til seerne på KommuneTV. Man vil da få resultater av avstemmingen per representant og parti.

Opplæringsmateriell for folkevalgte:

Hurtigopplæring i digital votering

Digital votering - guide for politikere (PDF, 2 MB)

Her er lenke til påloggingssiden for digital votering

Retningslinjer for folkevalgte - Aventia voteringssystem (PDF, 173 kB)

Retningslinjer for møteleder - Aventia voteringssystem (PDF, 246 kB)

Se video:

Videoen inneholder en kort gjennomgang av de forskjellige funksjonene:

  1. Koble til Gjestenett.
  2. Bli med i Teams for å bli med i kommunestyremøtet.
  3. Logge inn i Aventia for å se møtedokumenter.
  4. Veksle mellom Aventia og åpnede dokumenter
  5. Veksle mellom Teams-møtet og møtedokumentene på ipad-skjermen