Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling. Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

  • et tilleggslokale eller utendørs
  • utvidet åpnings- og skjenketid

Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

Hvordan søke?

Vedlegg som må følge søknad om utvidet skjenkeareal

  • Hvis arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet og grunneiers tillatelse til å benytte arealet

For å kunne behandle søknaden så raskt som mulig, trenger vi i tillegg disse opplysningene:

  • En utfyllende beskrivelse av arrangementet, hva slags arrangement det dreier seg om (konsept), hvor mange deltakere du forventer og opplysninger om eventuelt vakthold under arrangementet. Du må beskrive det utvidede arealet så presist som mulig. Oppgi etasje, navn på lokalet og plasseringen i forhold til eksisterende skjenkearealet du opprinnelig fikk bevilling for. Disse opplysningene gir du i søknadsskjemaet der vi ber om en beskrivelse av arrangementet.

Bruk søknadsskjema for enkeltanledning for å søke om utvidet bevilling

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er vanligvis tre uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.

Søknaden må sendes til Politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden din inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen