Salgstider for øl

Salgstider for øl

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Molde kommune.

Dag Tidspunkt
Hverdager kl 08.00 - 20.00
Lørdager kl 08.00 - 18.00
Dager før søndag og helligdager kl 08.00 - 18.00
Onsdag før skjærtorsdag kl 08.00 - 18.00
Påskeaften  kl 08.00 - 18.00
Dagen før 1. mai (høytidsdag) kl 08.00 - 20.00
Dagen før 17. mai (høytidsdag) kl 08.00 - 20.00
Onsdag før Kristi Himmelfart kl 08.00 - 20.00
Pinseaften kl 08.00 - 18.00
Julaften kl 08.00 - 18.00
Nyttårsaften kl 08.00 - 18.00

Nyttig å vite

Salg er forbudt på søndag og helligdager, 1. og 17. mai. 

Dagen før Kristi himmelfartsdag kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dagen før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven.

Salg på valgdagen er tillatt.

Se forskift om skjenke-, salgs- og åpningstider i Molde kommune

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen