Salgstider for øl

Salgstider for øl

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Molde kommune.

Hverdager kl 08.00 - 20.00
Lørdager kl 08.00 - 18.00
Dager før søndag og helligdager kl 08.00 - 18.00
Onsdag før skjærtorsdag kl 08.00 - 18.00
Påskeaften  kl 08.00 - 16.00
Dagen før 1. mai (høytidsdag) kl 08.00 - 20.00
Dagen før 17. mai (høytidsdag) kl 08.00 - 20.00
Onsdag før Kristi Himmelfart kl 08.00 - 20.00
Pinseaften kl 08.00 - 18.00
Julaften kl 08.00 - 16.00
Nyttårsaften kl 08.00 - 16.00

Nyttig å vite

Salg er forbudt på søndag og helligdager, 1. og 17. mai. 

Dagen før Kr. Himmelfart kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dag før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven.

Salg på valgdagen er tillatt.

Kontakt

Ingeborg Andersen
førstesekretær
E-post
Telefon 71 11 15 84
Mobil 477 54 727