Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til oss i omsetningsoppgaven.

Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften. Kommunen kan i særlige tilfeller sette ned gebyret.

Send inn omsetningsoppgave

Her sender du inn omsetningsoppgaven hvis du har ordinær salgs- eller skjenkebevilling

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet.

  • Ny virksomhet
    Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

  • Opphør eller salg av virksomheten:
    Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret. 

  • Drift på tidligere eiers bevilling:
    Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling. 

Nødvendige vedlegg:

Regnskapsfører må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år. Det er bevillingshavers ansvar at regnskapsfører bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.