Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi til oss i omsetningsoppgaven.

Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften. Kommunen kan i særlige tilfeller sette ned gebyret.

Send inn omsetningsoppgave

Send inn omsetningsoppgave for ordinær salgs- eller skjenkebevilling

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. 

  • Ny virksomhet
    Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

  • Opphør eller salg av virksomheten:
    Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret. 

  • Drift på tidligere eiers bevilling:
    Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling. 

Revisor eller regnskapsførers bekreftelse

Revisor eller regnskapsfører må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år. Det er bevillingshavers ansvar at regnskapsfører eller revisor bekrefter omsetningstallene. 

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen