Kurs i ansvarlig vertskap og ansvarlig salg

Kurs i ansvarlig vertskap og ansvarlig salg

Kurset er i hovedsak beregnet for styrere og stedfortredere, men hvert bevillingssted kan melde på totalt tre personer. Først til mølla! Vi har plass til 180 stykker.

I henhold til kommunens retningslinjer for salg, skjenking og servering skal alle styrere og stedfortredere delta på kurs i ansvarlig vertskap/salg. Dokumentasjonen skal ligge i internkontrollen.

Innhold på kurset

  • Hva er ansvarlig vertskap? Innledning ved KoRus
  • Konflikthåndtering – forebygging av vold og trusler? Foredrag ved Ole Andre Bråten. Les mer om hovedforedraget her.
  • Utelivsrelatert vold – Hva er den største bekymringen? Politiet deltar.
  • SLT-arbeidet og forbyggende arbeid med ungdom - Politiet og Molde kommune.
  • Brannsikkerhet og internkontroll - Nordmøre og Romsdal brann og redningstjeneste.
  • Skjenkekontroll - Securitas.
  • Alkoholloven – hva bør vi ha fokus på? Molde kommune.

 

Kursets målsetting

Gjøre kursdeltakerne i stand til å ta riktige beslutninger når det selges og serveres alkohol.