Kontroll av tobakkssalg og innkreving av tilsynsavgift

Kontroll av tobakkssalg og innkreving av tilsynsavgift

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakksalg

Kommunen kontrollerer at steder som selger tobakksvarer overholder følgende bestemmelser i tobakkskadeloven:

  • Salg av tobakksvarer (aldersgrense, selvbetjening, gratisutdeling og rabatt)
  • Reklameforbudet (inkl. sponsing og oppstillingsforbudet)
  • Krav til merking og utforming av tobakksvarer (standardiserte pakninger, helseadvarsler, minstestørrelser)
  • Forbud mot salg av tobakksvarer/-surrogater som ikke er lovlig importert eller kjøpt fra registrert grossist
  • Salg i strid med salgsforbud
  • Krav til internkontroll
  • Forbud mot enkelte produktkategorier

Flere av bestemmelsene gjelder både tobakksvarer og tobakkssurrogater.

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er 4 700 kroner i året. For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 250 kroner i året.

Retningslinjer og lover

Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften

Kontakt

Ingeborg Andersen
førstesekretær
E-post
Mobil 477 54 727