Stimuleringstilskudd til veterinære tjenester

Stimuleringstilskudd til veterinære tjenester

Nå kan dyrehelsepersonell søke om stimuleringstilskudd for 2023.

Hva er stimuleringstilskudd til veterinære tjenester?

Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. Det vil si områder der behovet for dyrehelsetjenester ikke er stort nok til å kunne etablere en bærekraftig veterinærpraksis. De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringstilskudd og driftsstøtte, men også andre stimuleringstiltak kan være aktuelle. 

Veterinærene sine søknader som kommer inn til kommunen vil være grunnlag for kommunen sin søknad om økonomisk ramme fra Statsforvalteren. Store deler av fylket har utfordringer med å sikre tilfredsstillende tilgang til tjenester fra dyrehelsepersonell og er dermed i kategorien for næringssvake område. Det er derfor viktig at veterinærene engasjerer seg og søker i henhold til formålet med ordningen.

Hvem kan søke om stimuleringstilskuddet?

Veterinærer som

  • yter veterinære tjenester på dagtid i kommunen
  • bor eller jobber i Molde kommune
  • deltar i den kliniske veterinærvakta 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 3. februar 2023.

Slik søker du

Søknaden må inneholde en god beskrivelse av dagens situasjon og hvilke utfordringer som finnes.

Det er ikke et eget søknadskjema for stimuleringstilskuddet. Send søknad per post til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, eller pr. e-post til postmottak@molde.kommune.no

Hva skjer videre?

Etter at søknadsfristen er ute, blir søknad fra kommunen sendt Statsforvalteren. Underveis i prosessen vil vi holde dialog med veterinærer som har søkt. 

Kontakt

Kjersti Heim
rådgiver jordbruk
E-post
Mobil 48 29 56 70