Utviklingsfondet

Utviklingsfondet

Utviklingsfondet gir støtte til tiltak som bidrar til å gjøre det attraktiv å etablere og utvikle arbeidsplasser, samt skape vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal.

Bakgrunn  

Nesset kommunestyre vedtok i sak 040/07 å opprette eget utviklingsfond for indre Nesset. Det er verdien av 400 kw etter stortingsproposisjon nr. 39 -1953 som tilfaller fondet. 
 

Hvem kan søke?

I utgangspunktet kan alle som bor i bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal søke.

 

Krav til søker

Det settes som krav at aktiviteten eller tilretteleggingstiltaket skjer i en av bygdene Bugge, Eresfjord, Eikesdal eller Vistdal.
 

Søknadsfrister

1. juni og 1. november hvert år. 
 

Slik søker du

  1. Finn fram disse opplysningene:
  • Kostnadsoverslag (hvis dugnadarbeid - beregn kr. 250 pr. time)
  • Finansieringsplan
  • Driftsbudsjett
  1. Fyll inn opplysningene i elektronisk søknadsskjema. Driftsbudsjett legges ved i egen fil.
 

Hva skjer videre

Fondsstyret har to tildelingsmøter hvert år. Etter møtet vil du få et skriftlig svar på søknaden din. Dersom du får tilskudd vil du bli bedt om å dokumentere utgifter og eventuelt dugnadsinnsats før utbetaling. Skjema for dokumentasjon av dugnadsinnsats finner du her.
 

Klage

Får du ikke innvilget søknaden din kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottar svar. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres.