Gratis hjelp til deg som ønsker å etablere egen bedrift

Gratis hjelp til deg som ønsker å etablere egen bedrift

Har du lyst til å starte egen bedrift eller ønsker du å videreutvikle bedriften din? Gjennom hoppide.no tilbyr Molde kommune og ProtoMore gratis rådgivning, kurs og møteplasser for gründere. Vi tilbyr også en økonomisk støtteordning for gründere i tidlig fase. 

Ta kontakt med:

Protomore kunnskapspark AS har hoppid.no-kontor for Molde kommune

Nesset Vekst har hoppid.no-kontor for tidligere Nesset kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune sin hoppid.no-nettside