Lokal luftkvalitet

Lokal luftkvalitet

Den landsdekkende tjenesten Luftkvalitet i Norge varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du kan søke på ulike steder i Norge, eller se et direkte varsel for Molde her.

Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg.

Det varsles for fint svevestøv (PM 2,5) og summen av fint og grovt svevestøv (PM 10), begge stammer i hovedsak fra veitrafikk og vedfyring, nitrogendioksid (NO2) fra biler med forbrenningsmotorer og langtransportert bakkenært ozon (O3).

Den nye tjenesten gir lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der du bor og oppholder seg. Graden av forurensning vises i høyoppløselige digitale kart. Det blir også gitt helseråd ut ifra forurensningsgrad.

Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.