Levering av båtvrak

Levering av båtvrak

1. oktober 2017 innførte Miljødirektoratet en ordning der alle kommuner skal ta i mot ødelagte fritidsbåter uten innenbordsmotor inntil 15 fot.

Båtvrakene kan du levere hos RIR i Årødalen.

Les hvordan du leverer båtvrak og last ned skjema du må fylle ut.

Adresse

Adresse: Årøsetervegen 56, 6422 Molde
Telefon: 71 21 34 50
E-post:  rir@rir.no
Hjemmeside: http://www.rir.no