Jegerprøven

Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Ta kontakt med Norges jeger- og fiskeforbund, Møre og Romsdal for å få oversikt over kurs

Kriterier

  • Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre.
  • Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.)
  • Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått, og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for).

Jegerprøven

Her kan du bestille tid til jegerprøve

Kontakt

Nils Bjørn Venås
fagleder landbruk
E-post
Mobil 93 23 14 57
Ole Even Heggset
rådgiver naturfare
E-post
Mobil 90 06 38 98

Kart