Båndtvang

Alle hunder skal holdes i bånd fra 1. april til 20. august.

Båndtvang betyr at hunder må holdes inngjerdet, innestengt eller i bånd fra 1. april til 20. august. Det er for å hindre at hunder skader andre dyr; som storfe, sau, geit, fugler, rein, hest og vilt, og også deres egg, reir og bo.

Politiet kan gi deg bot og fengsel hvis du lar hunden løpe løst i båndtvangsperioden. 

Det er en del unntak for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt aktivt i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Reglene om båndtvang er fastsatt i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6