Søke læreplass i kommunen?

Se ledige lærlingplasser/praksisplasser

Velg "Praktikanter og lærlinger" under filter i søk, for å få opp kun disse stillingene.

Hvem søker vi?

Vi ønsker å ansette engasjerte og dyktige personer med et stort ønske om å bli lærling. Videre bør du være ansvarsbevisst, lærevillig, samt like å samarbeide med andre.

Hva vektlegger vi?

Når vi ansetter lærlinger hos oss er egen motivasjon en av de avgjørende faktorene. Videre vektlegges personlige egenskaper som engasjement for faget, samarbeidsevne, kommunikasjon, gode holdninger og initiativ. Karakterer, særlig i programfagene og ikke minst lite fravær spiller også inn i utvelgingsprosessen.

Hvorfor bli lærling i Molde kommune? Hva kan vi tilby deg?

Vi tilbyr et godt og utviklende arbeidsmiljø, samt god oppfølging og veiledning til våre lærlinger. Vi legger til rette for at du skal lykkes med din utdanning, at du skal bestå fagprøven og dermed oppnå et fagbrev. For å gjøre deg trygg på din rolle og dine oppgaver som lærling holdes det to introduksjonssamlinger i begynnelsen av læretiden. I tillegg arrangeres det flere faglige samlinger og studiedager.

Videre er det viktig for oss at våre lærlinger skal trives i Molde kommune, vi arbeider derfor aktivt for at lærlingtiden også skal være sosial. I tillegg til faglige samlinger arrangeres det årlig sommeravslutning og julebord der alle våre lærlinger deltar. Gjennom felles sammenkomster legges det til rette for at våre lærlinger sammen skal skape et sosialt fellesskap seg imellom.

Hva forventes av deg som lærling?

Vi forventer at du som lærling skal ta ansvar for egen læring. At du skal delta aktivt i opplæring ved å vise interesse, ta initiativ og ikke minst arbeide kontinuerlig med læreplanen og medfølgende kompetansemål. Videre forventer vi at du bidrar til å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø ved arbeidsplassen.

Forutsetning for tilbud om læreplass

For å søke læreplass hos oss må du enten ha fullført videregående utdanning på Vg2-nivå eller skal fullføre det året du søker. Tildelingen av læreplass forutsetter dermed at du består tverrfaglig eksamen på Vg2.