Rådhussalene

Rådhussalen i Molde - Klikk for stort bilde

   

Rådhussalene er møtelokale for Molde kommunes administrative og politiske virksomhet. Rådhussalene leies ut på kveldstid og i helger til arrangement. Politiske møter har fortrinnsrett. Bestilling må skje minimum åtte dager før arrangementet.

Interne møter, informasjonsmøter og kursvirksomhet der Molde kommune er arrangør, er fritatt for leie. Andre leietakere, lag og organisasjoner, kulturinstitusjoner, og tros- og livssynssamfunn, betaler ordinær leiesats. Det samme gjelder Molde kommunes ansatte og politikere som leier salen til private arrangement.

Bestille lokaler:

Bestill Rådhussalen gjennom vår digitale bookingløsning

Bestill Rådhussalen baksal

Priser:

Rådhussalene og rådhussalen-kjøkken 2023
Rådhussalene og rådhussalen kjøkken 1 time Over 4 timer
Forsal - møte/arrangement frivillige org. 446 kr 2 650 kr
Baksal - møte /arrangement frivillige org. 149 kr 848 kr
Forsal - møte /arrangement andre 636 kr 3 816 kr
Baksal - møte /arrangement - andre 212 kr 1 272 kr
Kjøkken 212 kr 1 272 kr
Flygel - leie pr. arrangement - fastpris 1 060 kr

Kontakt

Randi Vikhagen
kulturkonsulent
E-post
Mobil 94 87 27 76