Kulturhistoriske bygninger

Kulturhistoriske bygninger

I Molde sentrum er det skiltet 29 historiske bygninger. I utvalget av bygninger har man lagt vekt på bygg som har stor lokalhistorisk verdi eller er representative for en stilart.

 

Bygningene har stor lokalhistorisk betydning og identitetsverdi - knyttet til enten næring, samfunnsliv, personer eller begivenheter. Det er også skiltet på steder som har hatt stor betydning i byhistorien, men hvor de materielle kulturminnene (bygningene) nå er borte.

På disse bygningene finner du et kulturhistorisk opplysningsskilt:

 • Alexandra Hotell
 • Chateauet
 • E. K. Hansen Trykkeri
 • Elvebakken Tændstikfabrik og Romsdals Uldvarefabrik
 • Elvsaasgården
 • Fannestrandvegen 3
 • Grand Hotel
 • Gravkapellet
 • Grav med levninger fra Molde Gamle kirkegård
 • K. P. Mordal-Gården
 • Kårhuset fra Moldegård
 • Molde Domkirke
 • Molde Gamle Apotek
 • Molde Videregående Skole
 • Moldegård
 • Oskar Sylte Mineralvannfabrikk
 • Reknes hospitals gravplass
 • Reknes Sanatorium
 • Regimentsgården
 • Rådstua
 • Solemdalgården
 • Sparebanken
 • St. Carolus Sykehus
 • Superbgården
 • Telegrafen
 • Utstillingsplassen
 • Villa Bjerteli
 • Villa Dr. Smitt

Kontakt

Astrid Bøe Drejer
kulturkonsulent
E-post
Mobil 94 85 62 92