TV-aksjonen

TV-aksjonen

Frivilligsentralen er, sammen med leder for TV-aksjonen Molde, ansvarlig for gjennomføringen av TV-aksjonen i Molde.

Se hvordan du kan engasjere deg!

Årets TV-aksjon går til Leger uten grenser og deres søsterorganisasjon DNDi. Med midler fra TV-aksjonen ønsker de å hjelpe mennesker som rammes av infeksjonssykdommer både i Afrika og Asia. 

Les mer om TV-aksjonen og hvordan du kan engasjere deg!

Kontakt

Torunn Haldorsen
avdelingsleder
E-post
Mobil 941 45 446