Frivilligprisen

Frivilligprisen

En gang i året deles Frivilligprisen ut til en initiativrik og aktiv frivillig som gjennom sin innsats bidrar til å bedre livskvaliteten til andre. Med sine ideer og sitt pågangsmot bidrar han eller hun til mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

Juryen består av tre medlemmer utnevnt av styret for Frivilligsentralen. Frivilligprisen deles ut under kommunestyrets møte i desember. Prisen består av et kunstverk og diplom, og ikke minst oppmerksomhet og anerkjennelse.

Frivillighetsprisen