Reknesparken

Reknesparken

Reknesparken er det største parkanlegget i Molde og den første folkeparken i byen. Opprinnelig tilhørte området Reknes gård og fram til 1873 lå området rundt Rekneshaugen som ei utmark der folk sjelden oppholdt seg.

Uforsiktig bålbrenning førte til at vegetasjonen med den vakre furuskogen brente ned en pinsemorgen i 1873. Det var grunneieren, konsul Adam Fredrik Gørvell, som etter dette starta med utplanting av grupper med bartrær og lauvtrær mellom de furutrærne som fortsatt stod igjen etter brannen.

I 1883 skilte Gørvell ut Rekneshaugen og Reknesparken til Selskabet for Molde Bys Vel mot en liten festeavgift. Det ble siden utført større utplantinger av ulike treslag og parken ble gjort mer publikumsvennlig med stier, gressplener og benker. I 1937 ga Margaretha Dahl hele området til Molde by som park.

Orkanen i 1992 gjorde stor skade i parken og mange av de store lauvtrærne rotvelta. Parken ble ryddet for vindfall og senere, i 1998, ble de sørligste og flateste partiene reetablert med innslag av Rhododendronhybrider samt arter av samme slekt. Parken fremstår i dag som en engelsk landskapshage der opprinnelig terreng og fri vegetasjon mellom fjellknauser spiller en vesentlig rolle.
 

Kart