Parken ved Antonbua

Parken ved Antonbua

Den nye parken ble åpnet sommeren 2022.