Gotfred Lies park (Kinoparken)

Gotfred Lies park er en grønn oase i byens hjerte, midt i trafikk og travelhet. Parken ligger tett ved Moldeelva og har sitt navn etter Gotfred Lie som hadde hand om tomta.

Etter bybrannen i 1916 ble området gitt til byen under forutsetning at det skulle anlegges en park. Parken har gjennomgått en del endringer siden etableringen. Tidligere bygartner Peder Nyland laget en tegning i 1978 som grunnlag for rehabilitering av anlegget. Endringer med nyplantinger og nytt fonteneanlegg ble utført i 1999 etter revidert plan.

Det er stor variasjon i bruk av plantearter - "Vegger og tak" av lindetrær og hagtorntrær. Roser gir blomstring igjennom sesongen sammen med bruk av løk, sommerblomster og stauder.

I bassenget i parken står en liten fonteneskulptur, en and i støpt bronse. Det var i 1958 at Molde kommune gikk til innkjøp av denne skulpturen som er laget av billedhogger Skule Waksvik.

I det nordøstre hjørnet av parken, i muren, er det en minneplate med følgende inskripsjon: "Gotfred Lie - født i Molde 1886 - Direktør ved Aker Mek. Verksted - Død 1938 - Anla denne park - Som gave til Molde by".

Kart