Verge for enslige mindreårige

Verge for enslige mindreårige

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på å få oppnevnt en representant. De får derfor oppnevnt en verge ved bosetting.

Dersom du ønsker å bli verge for en enslig mindreårig flyktning, kan du finne mer informasjon om dette på Vergemålsportalen. Du kan også ta kontakt med Flyktningtjenesten.

Kontakt

Tove Lid
avdelingsleder, Kvalifisering og integrering
E-post
Mobil 90 80 73 07