Helseplattformen

Molde kommune koblet seg på Helseplattformen 3. november 2023.

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I dag ligger dine helseopplysninger i flere ulike datasystem som ikke snakker med hverandre. Som pasient må du gjenta historien din hver gang du møter en ny person i tjenesten. Med Helseplattformen vil du nå få EN journal som skal følge deg i alle møter med helsetjenesten. At helsepersonell har tilgang til rett informasjon til rett tid, samlet på en og samme plattform, vil også øke din pasientsikkerhet.

Helseplattformen har laget en egen side, der du kan få mer informasjon:

Spørsmål og svar om Helseplattformen

Sykehusene vil ta i bruk Helseplattformen våren 2024. 

Hvordan kan jeg få tak i min pasientjournal?

Med Helseplattformen kommer også HelsaMi. Dette er din digitale inngang til helse- og omsorgstjenester. ​Gjennom HelsaMi kan du blant annet få oversikt over helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell. Du kan også få tilgang som pårørende eller som foresatt til barn. 

Du kan bruke HelsaMi som en egen app på telefonen, men du kan også logge inn på nettsiden. 

Gå til HelsaMi

Sjekk at opplysningene om deg stemmer

Adresseinformasjonen er hentet fra folkeregisteret, men telefonnummer, e-post og pårørendeinformasjon er hentet fra andre fagsystem. Det kan derfor være at informasjonen ikke er oppdatert, men dette kan du selv rette opp i nå.  

Er det trygt?

HelsaMi er like sikkert som nettbanken. Du logger deg inn med BankID, Buypass eller Commfides. Alle har sikkerhetsnivå 4 som er det høyeste sikkerhetsnivået.

Helseplattformen i Molde kommune

Molde kommune vil sammen med Romsdalskommunene Aukra, Vestnes, Rauma og Hustadvika ta i bruk Helseplattformen 3. november 2023. Helse Midt-Norge kobler seg på våren 2024.

Film om Helseplattformen

Helseplattformen skal binde sammen hele helsetjenesten i Midt-Norge på en ny måte. 
 

Kontakt

Ingebjørg Nergaard
innføringsansvarlig helseplattformen
E-post
Mobil 47 32 20 09