Årølia skole

Årølia skole

Oppstart planlegging: april 2019
Oppstart bygging: 2021
Ferdigdato: innen skolestart 2023

   
Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge ny skole i Årølia. Skolen skal dimensjoneres for et samlet elevtall på inntil 392 elever fordelt på 7 trinn (1.-7. trinn). Skolen skal utvikles med fremtidig mulighet for utvidelse for også 8.-10. trinn.

Skolen bygges i to etasjer og blir på ca. 5 500 kvm BTA. Bygget skal varmes opp ved bruk av energibrønner. Deler av skolen skal fungere som et lokalt kulturhus med sambruksarealer.

Hvorfor gjør vi dette?

Molde kommune har lagt til rette for utbygging av flere boligfelt på Årø, Røbekk og Strandelia. Det er bygd privat barnehage nord for Røbekk kirke, men skoleelevene går på Kviltorp skole som nå har et større antall elever enn skolen er bygd for. Med ny skole i Årølia vil Kviltorp og Årølia skole kunne håndtere elevtallsøkningen fremover. 

I forbindelse med behandling av ny skolebruksplan gjorde Molde kommunestyre 28. mars 2019 vedtak om at det skal bygges ny skole i Årølia.  

Hva skjer når?

I 2020 ble det gjennomført en samspillsentreprise for utvikling av skisse- og forprosjektfase i samarbeid med entreprenør (Røberg Bygg AS) og prosjekterende, samt brukere fra skole og kulturlivet, referansegrupper og andre kommunale enheter.

Anbudskonkurranser for uttak og opparbeidelse av byggetomt, og totalentreprise for bygging ble gjennomført sommeren 2021. Etter innhenting av anbud, vedtok kommunestyret, den 23. september 2021,  gjennomføring med kostnadsramme på 235,5 millioner kroner.

Igangsettingstillatelse for grunnarbeid er gitt 14.12.2021.

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Molde eiendom KF
Byggherreombud: Xpro AS
Entreprenør i samspillsentreprise: Røberg Bygg AS
Grunnarbeid: Nerland Maskin AS
Totalentreprenør: Røberg AS / Åsen og Øvrelid AS

Dokumenter

Vedtatt reguleringsplan for området (PDF, 13 MB)

Hvor er det?

Skolen bygges nord for Espria Årølia barnehage.

Se også

Molde kommune har store miljøambisjoner i sine byggeprosjekter, og som del av dette har Molde eiendom KF forpliktet seg til å planlegge og gjennomføre sine prosjekter i tråd med bygge- og eiendomsnæringens Bygg21-samarbeid. Det kommunale foretaket skal legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Molde Eiendom KF har en ambisjon om å være en fremtidsrettet aktør som bidrar til nytenkning og utvikling i regionen. 

Les om bygging av Idrettens hus på regjeringen sine nettsider.
Lyser ut bygging av Årølia skole
Om Molde eiendom KF

Kontakt

Øystein Vassgård
prosjektleder
E-post
Mobil 92 26 95 05