Budsjett- og økonomiplaner

Budsjett- og økonomiplaner

Molde kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år.   

Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for utgifter, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Kommunedirektøren legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for formannskapet. Formannskapet kan endre kommunedirektørens forslag og legger fram sitt forslag til kommunestyret. Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

Budsjett og økonomiplaner

Budsjett og økonomiplaner fra før kommunesammenslåing:

Budsjett og økonomiplan 2019-2022
Budsjett og økonomiplan 2019-2022
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 – Midsund
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 – Molde
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 – Nesset (PDF, 3 MB)

 

Budsjett og økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 – Midsund (PDF, 2 MB)
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 – Molde
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 – Nesset (PDF, 3 MB)

 

Budsjett og økonomiplan 2017-2020
Budsjett og økonomiplan 2017-2020
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 – Midsund (PDF, 2 MB)
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 – Molde
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 – Nesset (PDF, 3 MB)

 

Budsjett og økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 – Midsund (PDF, 2 MB)
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 – Molde
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 – Nesset (PDF, 3 MB)

Kontakt

Terje Tveeikrem Sæter
økonomisjef
E-post
Mobil 92 42 38 17