Klage på helse- og omsorgstjenester

Hva kan du klage på?

  • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
  • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
  • kritikkverdige forhold
  • saksbehandlingen

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage. Dette kalles en rettighetsklage. En rettighetsklage sendes til Tildeling og koordinering, som er søknadskontoret i kommunen. De ansatte på søknadskontoret går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Endres ikke vedtaket, sender de automatisk klagen videre til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som avgjør saken.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvaltaren som gjør en vurdering av saken.

Kontaktinformasjon Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Les mer om klagegangen hos Statsforvaltaren

Hjelp til å klage

Trenger du hjelp til å klage, kan søknadskontoret hjelpe deg. Du kan også få råd av Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal. De vet hva du har krav på og hvordan du går frem for å klage.

Lenker

Kontakt

Forvaltning helse- og omsorgstjenester ekspedisjon
E-post
Mobil 90 21 19 80

 

Kontaktskjema

 

Telefontid: mandag til fredag kl. 13.00–15.00

Besøkstid: mandag til fredag kl. 13.00–15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde