Pårørende til en person med avhengighet

Pårørende til en person med avhengighet

Til deg som er pårørende til en person med avhengighet

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Råd og veiledning

Du som er pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning gjennom den nasjonale Rådgivningstelefonen

Telefonnummer 22 49 19 22

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss. 

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege.

Pårørendeorganisasjoner

Unge pårørende - et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende. 
Al-Anon - for familie og venner av folk med drikkeproblemer
Ivareta.no - organisasjon av og for pårørende av rusavhengige
Usynlige tigre - En bedre hverdag for pårørende til rusavhengige