Ettervern rus

Ettervern rus

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr oppfølging for deg som fullfører eller har fullført rusbehandling. Vi er en recovery-støttende tjeneste som tar utgangspunkt i at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet er at den enkelte kan leve et meningsfylt liv uten bruk av rusmidler.

Målet er at du skal leve et meningsfylt liv uten rusmidler. Oppfølgingen blir individuelt tilpasset. Vi kartlegger dine ressurser og behov og utarbeider en tiltaksplan i samarbeid med deg.

Ettervern rus har søkelyset på aktivitet, arbeid og meningsfullt innhold i hverdagen. Vi har ulike tilbud, som individuell oppfølging og samtaler, treffsted, treningsterapi, aktiviteter og ulike kurs. Ettervern rus har tett samarbeid med blant annet spesialisthelsetjenesten og jobbspesialist i Nav Molde.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er til deg som har gjennomført rusbehandling og er bosatt i Molde kommune. Du må være rusfri, være motivert og være aktiv i eget ettervern. 

Slik får du tilbudet

Søk om ettervern rus

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt

Gro Anita Mundal
avdelingsleder Arbeid og aktivitet
E-post
Mobil 97 49 45 01
Trude Heggem Brevik
ettervernkonsulent
E-post
Mobil 41 41 73 84
Malin Fagerlie Thrana
ettervernkonsulent
E-post
Mobil 91 14 86 19