Koronatesting

Trygde- og omsorgsbolig

Trygde- og omsorgsbolig

Hva er omsorgsbolig?

Omsorgsboliger er utformet som en selvstendig bolig eller som en enhet i fellesskapsbolig med fellesareal. Boligen er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede, og er tilrettelagt slikt at beboere med behov for omfattende tjenester skal kunne motta heldøgns helse -og omsorgstjenester. 

Hva er trygdebolig?

Trygdebolig defineres ikke som omsorgsbolig, og er ikke tilrettelagt for beboere med omfattende behov for hjelp. Boligen er beregnet for enslige, par, eldre eller uføre som har mulighet for å stelle seg selv, eventuelt med noe assistanse fra hjemmetjenesten.

Hva er samlokaliserte boliger?

Samlokaliserte boliger er selvstendige boliger som ligger «under samme tak». Det er tilgjengelig personale som kan kontaktes ved behov.

Hvem kan få tilbudet?

  • du er hjemmehørende i Molde kommune og har bodd her minst to år
  • du har behov for en tilrettelagt bolig
  • du har en funksjonssvikt der trygde-, omsorgs- eller samlokalisert bolig kan virke forebyggende

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde