Midsund omsorgsdistrikt

Midsund omsorgsdistrikt

Om Midsund omsorgsdistrikt

Midsund omsorgsdistrikt består av omsorgssenteret og hjemmetjeneste som dekker øyene Dryna, Midøy, Otrøy og Magerøy. Fjordstua bofellesskap og Midsund dagsenter er også en del av omsorgsdistriktet, begge er i samme bygg som omsorgssenteret. I tillegg tilbys dagtilbudet "Inn på tunet" til hjemmeboende personer med demens.

Sykepleierne ved Midsund omsorgsdistrikt har ansvar for videolegevakt på kveld, natt, helg og helligdager.

Fakta om omsorgssenteret

 • 19 somatiske langtids- og korttidsplasser fordelt på to avdelinger
 • 10 skjerma plasser for personer med demens
 • Observasjonsseng
 • Kun enerom med dusj og toalett på alle rom
 • Eget institusjonskjøkken som lager alle måltid til omsorgssenteret og bokollektivet, og middag til hjemmeboende
 • Dagligstue og avdelingskjøkken på hver avdeling
 • Uteområde
 • Dagsenter
 • Fellesstue
 • Møterom

Demenskontakt, hørselskontakt og hjelpemiddelkontakter har kontor ved omsorgssenteret enkelte dager. Fysioterapeut har kontor og treningsrom i underetasjen på omsorgssenteret.

Kompetanse

Ved Midsund omsorgsdistrikt er det avdelingsleder for hjemmetjenesten og avdelingsleder for omsorgssenteret. Personalet består i hovedsak av sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider og assistenter. Sykehjemslegen har legetilsyn hver tirsdag.

Tilbud

 • Tilgang til fotpleie
 • Tilgang til frisør
 • Alle måltid leveres fra eget institusjonskjøkken
 • Sansehage
 • Terrasser
 • Fellesstue til arrangement og private selskap
 • Utleie av møterom
 • Tilgang til omreisende klesbutikker

Aktiviteter

 • Musikkaktivitet
 • Andakt
 • Trim med fysioterapeut
 • Sykkeltur med el-sykkelvogn
 • Besøk av barnehager og skoler
 • Sommerfest
 • Julebord

Lokaler til leie

Møterom i underetasjen. Her er et nytt møterom og den gamle kommunestyresalen som kan brukes ved større samlinger. Midsund omsorgssenter har ikke lokaler til utleie, men beboere ved omsorgssenteret kan bruke fellesstua ved kjøkkenet til private arrangement.

Søk sykehjemsplass

Les mer om hvem som kan få tilbudet og hvordan du søker om sykehjemsplass.

Kontaktinformasjon

Midsund omsorgssenter

Ekspedisjon (mandag og torsdag)
tlf.: 46836422

Havstua (korttidsavdeling)

tlf.: 90248073

Fjellstua (langtidsavdeling)

tlf.: 90237556

Solstua (skjermet avdeling for personer med demens)

tlf.: 90248519

Hjemmetjenesten

tlf: 90266978

Fjordstua bofellesskap

tlf.: 90099630

Kjøkken

Kjøkkenleder Live Klauset
tlf.: 46840495

Midsund dagsenter

Aktivør Ann Merete Rakvåg
tlf.: 41670099

Demenskontakt

Solveig Håbet
tlf.: 90866219

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Ingvild Havnen Solvang
tlf.: 46838078

Avdelingsleder omsorgssenteret

Marte Nygård
tlf.: 46836650

Hjelpemiddelkontakter

Kontaktes gjennom hjemmetjenesten, tlf. 90099630

Lill Oddny Heggdal (hørselskontakt)
Oline Dyrseth Blø (hjelpemiddel)
Britt Hilde Blø Solholm (hjelpemiddel og synskontakt)

Kontakt

Midsund omsorgssenter
Telefon 71 27 05 95
Hege Stormyr
enhetsleder
E-post
Mobil 99 48 03 30

Adresse

Besøksadresse:
Midsund sjukeheim
Tunvegen 2
6475 Midsund