Koronatesting

Bofellesskap

Bofellesskap

Et bofellesskap er ikke et sykehjem, men en gruppe med døgnbemannet selvstendige boenheter. 

Hva tilbyr vi?

Alle private boenheter er tilknyttet fellesarealer med oppholdsrom og spiserom. Bofellesskapene er døgnbemannet. Vi tilbyr varierte og hyggelige aktiviteter i fellesarealene og måltider sammen med andre beboere.

Du kan også søke om å få hjelp til:

 • renhold av din boenhet
 • medisinhåndtering
 • bestilling av transport ved behov

Måltider

Frokost kl. 09.00 - 10.30
Lunsj kl. 12.30 - 13.30
Middag kl. 15.45 - 16.30
Kveldsmat kl. 19.30 - 20.00 

Våre bofellesskap

 

Hvem kan få tilbudet?

 • du er hjemmehørende i Molde kommune og har bodd her minst to år
 • har et helse- og omsorgstjenestebehov som kan dekkes ved tildeling av plass i bokollektiv med bemanning
 • har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bokollektiv med bemanning kan virke forebyggende

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt med Molde Eiendom KF eller MOBO. 
Fellestjenester kommer i tillegg til husleien. Dette gjelder:

 • Alle måltider og utstyr til bruk ved måltidstilbereding
 • Sengetøy, håndklær og lignende
 • Rengjøringsmidler
 • Toalettpapir til privatenhetene
 • Fellesabonnement lokalavisen
 • TV-lisens i fellesarealet

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Hva skjer videre?

Du vil få et skriftlig svar på søknaden din. Tjenestene du eventuelt får tilbud om er gitt ut fra vår vurdering av hva du har behov for. Ulike brukere kan derfor få tilbud om ulike tjenester.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde