Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Har du fysiske eller psykiske funksjonshemninger kan du søke om ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir deg rett til å ha med en ledsager som slipper å betale for billetten sin på for eksempel kultur- og fritidsarrangementer eller rabatt for offentlig transport.

Hva får du?

Ledsagerbeviset gir ledsageren din gratis adgang til arrangement hos kulturinstitusjoner og rabatt hos transportselskap som aksepterer ordningen. 

Ledsagerbeviset er personlig, med bilde og underskrift. Du bestemmer selv hvem som skal være ledsager og det behøver ikke være samme person fra gang til gang. Ledsager må være over 16 år.

Personer med funksjonsnedsettelse

Med funksjonsnedsettelse menes tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Dette omfatter både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis, men behovet skal være dokumentert. For barn under skolealder må det dokumenteres med sakkyndig vurdering at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse.

Høy alder alene er ikke nok til å kvalifisere for ordningen.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. 
Ønsker du å fornye ledsagerbeviset sender du inn ny søknad.

Slik søker du

  • Du trenger disse vedleggene:

    • Portrettbilde.
    • Dokumentasjon på behov fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, psykolog, offentlig godkjent helseinstitusjon, eller kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Fyll ut og send inn elektronisk søknadsskjema. Husk vedlegg!

Søk om ledsagerbevis 

Hva koster det?

Det koster ikke noe å få ledsagerbevis. Det utstedes ett ledsagerbevis til personen med funksjonsnedsettelsen. 

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Ordningen er landsdekkende, og du kan benytte ledsagerbeviset på tvers av kommunegrenser. 

Her er noen eksempler på hvor ledsagerbeviset kan brukes:

Kontakt

Ingeborg Andersen
førstesekretær
E-post
Mobil 47 75 47 27

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde