Smittevern

Smittevern

Kommunen har en rekke oppgaver for å forebygge, avdekke og følge opp tilfeller av smittsom sykdom. Dette inkluderer også en plikt til å opplyse om smittsomme sykdommer, samt gi råd og veiledning til innbyggerne.

Varsling av smitte

Leger, sykepleiere, jordmødre eller helsesykepleiere som mistenker eller påviser tilfeller av enkelte typer smittsom sykdom skal varsle kommuneoverlegen. Når det ikke er mulig skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Kommuneoverlegen skal videreformidle varselet til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, samt Folkehelseinstituttet.

Utbrudd er definert som:

  • flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom
  • to eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (f.eks. hotell/feriested, utstyr, næringsmidler, vann)

Tidlig varsling av utbrudd er viktig. Ved utbrudd av smittsom sykdom skal derfor kommuneoverlegen umiddelbart varsles, som så varsler Folkehelseinstituttet og fylkesmannen. Nødvendige tiltak blir da iverksatt.

Her kan du melde inn mistanke om smittsom sykdom

Kontakt

Cato Rolland Innerdal
kommuneoverlege
E-post
Mobil 92 62 12 45

Adresse

Post:
Helsetjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøk:
Gotfred Lies Plass 4
6413 Molde