Kommunal akutt døgnpost (KAD)

Kommunal akutt døgnpost (KAD)

Kommunal akutt døgnpost er en kommunal tjeneste for deg som bor i Molde, Aukra og Eide kommune som trenger innleggelse, men som ikke trenger spesialisert behandling i sykehus.

Hva tilbyr vi?

Vi har 5 senger som kan benyttes både til fysiske tilstander og rus/psykiatri. KAD er beregnet på akutte tilstander eller forverrelser som trenger innleggelse i 1-3 døgn. Sengene skal ikke benyttes til pasienter som trenger avlastning, korttidsopphold eller rehabilitering.

På KAD er det sykepleier hele døgnet og tilgang på KAD-lege på dagtid. På kveld/natt/helg kommer legevaktlegen på tilsyn ved behov og går visitt lørdag og søndag.

Posten ligger i Kirkebakken omsorgssenter og har samme inngang som legevakta. Vi har ingen spesiell visittid, så du er velkommen til å besøke en pasient når det måtte passe på dag eller kveld.

Eksempler på diagnoser som kan egne seg for KAD:

  • infeksjoner som trenger intravenøs antibiotika
  • dehydrering/uttørking
  • avklarte skader som trenger smertelindring og hjelp til mobilisering
  • avklarte smertetilstander som trenger innleggelse
  • diare eller forstoppelse (obstipasjon)
  • forverring av kjent psykisk lidelse, ikke suicidalitet, psykose eller utagering

Hvem kan få tilbudet?

Det er kun leger som kan legge inn pasienter. Innleggelsen må være avtalt på forhånd med vakthavende lege. Innleggende leger som trenger mobilnummeret til vakthavende, kan ringe KAD-sykepleier tlf 95 14 53 54.

Kontakt

Kommunal akutt døgnplass
Telefon 951 45 354

Adresse

Kirkebakken omsorgssenter
Veøygata 1
6413 Molde

Kart