Kommunal akutt døgnpost (KAD)

Kommunal akutt døgnpost (KAD)

Kommunal akutt døgnpost er en kommunal tjeneste for deg som bor i Molde, Aukra, Rauma, Sunndal og Hustadvika kommune som trenger innleggelse, men som ikke trenger spesialisert behandling i sykehus.

Hva tilbyr vi?

Vi har fem senger som kan benyttes både til fysiske tilstander og rus/psykiatri. KAD er beregnet på akutte tilstander eller forverrelser som trenger innleggelse i 1–3 døgn. Sengene skal ikke benyttes til pasienter som trenger avlastning, korttidsopphold eller rehabilitering.

På KAD er det sykepleier hele døgnet og tilgang på KAD-lege på dagtid. På kveld/natt/helg kommer legevaktlegen på tilsyn ved behov og går visitt lørdag og søndag.

Posten ligger i Kirkebakken omsorgssenter og har samme inngang som legevakta. Vi har ingen spesiell visittid, så du er velkommen til å besøke en pasient når det måtte passe på dag eller kveld.

Hvem kan få tilbudet?

Personer med for eksempel disse diagnosene kan egne seg for KAD:

  • infeksjoner som trenger intravenøs antibiotika
  • dehydrering/uttørking
  • avklarte skader som trenger smertelindring og hjelp til mobilisering
  • avklarte smertetilstander som trenger innleggelse
  • diare eller forstoppelse (obstipasjon)
  • forverring av kjent psykisk lidelse, ikke suicidalitet, psykose eller utagering

Hvordan få tilbudet?

Det er kun leger som kan legge inn pasienter. Innleggelsen må være avtalt på forhånd med vakthavende lege.

Innleggende leger som trenger mobilnummeret til vakthavende, ta kontakt med KAD.

Hva koster det?

Opphold på KAD er gratis, men en eventuell legekonsultasjon i forbindelse med innleggelsen må betales på vanlig måte.

Kontakt

Kommunal akutt døgnplass
Telefon 95 14 53 54

Adresse

Kirkebakken omsorgssenter
Veøygata 1
6413 Molde

Kart