Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Kommunal akutt døgnpost (KAD)

Kommunal akutt døgnpost (KAD)

Hva er KAD?

Kommunal akutt døgnpost er en kommunal tjeneste for deg som bor i Molde, Aukra, Eide og Nesset kommune som trenger innleggelse, men som ikke trenger spesialisert behandling i sykehus. Du kan få et like godt, eller bedre tilbud, gjennom et kort opphold på KAD. Posten ligger i Kirkebakken omsorgssenter og har samme inngang som legevakta.

Det er kun leger som kan legge inn pasienter

Innleggelsen må være avtalt på forhånd med vakthavende lege. Innleggende leger som trenger mobilnummeret til vakthavende, kan ringe KAD-sykepleier tlf 71 20 39 97.

På KAD er det sykepleier hele døgnet og tilgang på KAD-lege på dagtid. På kveld/natt/helg kommer legevaktlegen på tilsyn ved behov og går visitt lørdag og søndag.

KAD-overlege

 Martin Engeland er overlege ved KAD og fastlege på Kirkebakken legesenter.

Hva tilbyr vi?

Vi har 5 senger som kan benyttes både til fysiske tilstander og rus/psykiatri.
Du må ha avklart diagnose før du kommer til oss, men trenger observasjon eller pleie og enklere medikamentell behandling. 

Eksempler på diagnoser som kan egne seg for KAD:

  • infeksjoner som trenger intravenøs antibiotika
  • dehydrering/uttørking
  • avklarte skader som trenger smertelindring og hjelp til mobilisering
  • avklarte smertetilstander som trenger innleggelse
  • diare eller forstoppelse (obstipasjon)
  • forverring av kjent psykisk lidelse, ikke suicidalitet, psykose eller utagering

Liggetid og visitt

KAD er beregnet på akutte tilstander eller forverrelser som trenger innleggelse i 1-3 døgn. Sengene skal ikke benyttes til pasienter som trenger avlastning, korttidsopphold eller rehabilitering.

Vi har ingen spesiell visittid, så du er velkommen til å besøke en pasient når det måtte passe på dag eller kveld.

Kontaktinformasjon

Kommunale akutte døgnplasser
Telefon 71 20 39 97
Roy Skarshaug
Avdelingssykepleier
E-post
Mobil 951 11 015

Adresse

Kirkebakken omsorgssenter
Veøygata 1
6413 Molde

Kart