Aktiv på dagtid

Hva tilbyr vi?

Aktiv på Dagtid har ulike treningstilbud både i grupper og individuelt. 

Hvem kan få tilbudet?

Dette tilbudet krever at du er:
•    mellom 18 og 67 år
•    bosatt i Molde kommune 
•    arbeidssøkende eller 
•    mottar ytelser fra NAV (eksempelvis arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, sykepenger og lignende)

Trening på eget ansvar

Aktiv på dagtid er et treningstilbud, og ikke en helsetjeneste. Det betyr at du trener på eget ansvar. Er du usikker på om du kan trene sammen med oss, ta kontakt med din fastlege eller andre som kjenner din helsetilstand.

Hva koster det?

Det koster 600 kroner per år. Vi sender ut faktura to ganger i året på 300 kroner.
Påmeldingen er bindende.

Slik melder du deg på

Vil du delta må du fylle ut skjema for innmelding ved første gangs påmelding og ved begynnelsen av hvert årsskifte.

Fyll ut innmeldingsskjemaet til Aktiv på dagtid

OBS: bindende påmelding. Faktura blir ettersendt.

Treningstilbud Molde:
 

Treningstilbud Eidsvåg:
 

Kontakt

Frisklivssentralen
E-post
Runhild K. Hauffen
koordinator Frisklivssentralen
E-post
Mobil 94 17 94 65
Sivagowry Sivaparan
fysioterapeut
E-post
Mobil 41 58 51 81