Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid

Hva tilbyr vi?

Aktiv på Dagtid har ulike treningstilbud både i grupper og individuelt. 

Hvem kan få tilbudet?

Aktiv på Dagtid ordinær er et tilbud for personer mellom 18 og 67 år, bosatt i Molde kommune og er arbeidssøkende, mottar arbeidsavklaringspenger, er uføretrygdet, langtidssykemeldt eller mottar annen ytelse fra NAV.  

Trening på eget ansvar

Når du trener i Aktiv på Dagtid er det et treningstilbud og ikke en helsetjeneste. Det betyr at du trener på eget ansvar. Er du i tvil om du kan trene i våre gruppetreninger eller apparat, kan du kontakte din fastlege, eller andre som kjenner til din helsetilstand.

Slik melder du deg på

Vil du delta må du fylle ut skjema for innmelding ved første gangs påmelding og ved begynnelsen av hvert årsskifte.

Fyll ut innmeldingsskjemaet til Aktiv på dagtid

OBS: bindende påmelding. Faktura blir ettersendt.

Hva koster det?

Det koster 600 kroner per år. Vi sender ut faktura to ganger i året på 300 kroner.
Påmeldingen er bindende.

Treningstilbud Molde:
 

 

Treningstilbud Eidsvåg:
 

Kontakt

Frisklivssentralen
E-post
Runhild K. Hauffen
koordinator Frisklivssentralen
E-post
Mobil 94 17 94 65
Sivagowry Sivaparan
fysioterapeut
E-post
Mobil 41 58 51 81