Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Hva tilbyr vi?

På Frisklivssentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale, og tilbyr oppfølging i inntil ett år. Vi er en forebyggende helsetjeneste som jobber etter helsedirektoratets veileder for frisklivssentraler.

Vi har ulike kurs og aktiviteter:

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker som har behov for drahjelp til å komme i gang med livsstilsendring. Det gjelder særlig dem som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og som derfor trenger hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom.

Slik søker du

Du kan bli henvist fra lege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også uten henvisning ta direkte kontakt med oss. Kontaktskjemaet til oss kaller vi Frisklivsresepten. Fyll ut med personalia, kryss av for hvorfor du ønsker å delta og send inn.

Hva skjer videre?

Etter at vi har mottatt henvendelsen, vil vi ta kontakt med deg for en samtale om vi har et tilbud som passer for deg.

Kontakt

Runhild K. Hauffen
koordinator Frisklivssentralen
E-post
Mobil 94 17 94 65

Adresse

Gotfred Lies plass 4
6413 Molde

Kart