Fastlege

Alle innbyggere i Norge har rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

 Finn eller bytt din fastlege

På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter, og du kan velge fastlege eller bytte fastlege. 

Oversikt over fastleger i Molde kommune

Ny i kommunen

Er du ny i kommunen må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

Uten fastlege?

Om du ikke har fastlege, kan du ta kontakt med migrasjonshelse i Molde kommune. 

Kontakt migrasjonshelse

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven