Helse- og mestringsteknologi

Fremtidens helse- og omsorgstjenester er under utvikling. Molde kommune skal legge til rette for at innbyggerne får helsetjenester tilpasset sine behov og arbeider for at helse- og mestringsteknologi skal være en naturlig del av helse- og omsorgstjenestene. 

Hva er helse- og mestringsteknologi? 

Teknologi har blitt en naturlig del av hverdagen vår. Vi bruker kalenderfunksjonen på telefonen, vi investerer i klokker som måler puls og søvn, har robotstøvsuger og smarthusteknologi installert i hjemmene våre. 

Helse- og mestringsteknologi blir definert som tekniske løsninger som kan være med på å øke en persons evner til å mestre egen hverdag, og bidra til økt trygghet og livskvalitet. Det tekniske utstyret kan f.eks. gi påminnelse om å ta medisiner, varsle om fall, varsle dersom noen går ut om natten eller om det har oppstått vannlekkasje. Teknologien kan også bidra til at en person lettere kan holde kontakt med venner og familie. 

Ulike typer helse- og mestringsteknologier 

Trygghetsskapende teknologier 

Gjør at man kan føle seg trygg og bo hjemme så lenge som mulig. Herunder er det løsninger som kan motvirke ensomhet og gi mulighet til sosial kontakt. Eksempel på slik teknologi er trygghetsalarm, GPS, videokommunikasjon, dørsensor o.l.

Mestringsteknologi

Gjør det mulig å mestre egen helse og hverdag. Her finnes det løsninger til personer med kroniske tilstander, personer som har behov for opptrening, rehabilitering og vedlikehold. Eksempel på slik teknologi er elektronisk medisindispenser, nettbrett med ulike apper og funksjoner o.l.

Helseteknologi 

Gjør det mulig med medisinsk utgreiing og behandling i hjemmet. Eksempel på slik teknologi er medisinsk avstandsoppfølging.

Velværeteknologi 

Bidrar til å støtte opp om daglige gjøremål og at hver enkelt får brukt sine ressurser på best mulig måte. Eksempel på slik teknologi er smartklokke, robotstøvsuger, smarthusteknologi, styring av lys og varme o.l.

Målet er å skape en tryggere, enklere og mer selvstendig hverdag for den enkelte. 

Ofte vil det være slik at det er størst utbytte av teknologisk utstyr når en tar det i bruk tidlig. Ta derfor kontakt med kommunen dersom du eller noen av dine pårørende har utfordringer med å mestre hverdagen, og om du/dere lurer på om mestringsteknologi kan være aktuelt. 

Kontaktskjema Tildeling og koordinering 

Hva kan gjøres selv?

Det er mye man kan gjøre selv. Tilpasninger av omgivelsene kan gjøre det enklere å klare seg der du bor. Les mer om hvordan du kan skape trygge omgivelser i hjemmet.

Nyttige lenker 

Kunnskapsbanken - Kunnskapsbanken er et nettsted fra NAV som inneholder fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling innen hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og tolking. 

Appbiblioteket - Appbiblioteket er et nettsted fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Husbanken - lån til boligkvalitet - Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. 

Helse- og omsorgstjenesteloven - Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m

Pasient- og brukerrettighetsloven - Lov om pasient- og brukerrettigheter