HelsaMi

     Logg inn på HelsaMi for å:

 • registrere pårørende
 • legge til kontaktinformasjon
 • se dine helseopplysninger
 • sende melding

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester som vil gi deg mange nye muligheter. 

Med HelsaMi har du kontroll på dine egne helseopplysninger til enhver tid, og du vil samtidig alltid ha opplysningene tilgjengelig. HelsaMi er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser.

Molde kommune tok i bruk Helseplattformen 3. november 2023, og det er fra samme dag du kan ta i bruk HelsaMi. Merk at det vil være begrensede muligheter i starten. 

Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Det er et tilbud til deg som ønsker en digital vei inn til helse- og omsorgstjenester.

Trenger du hjelp med å forstå HelsaMi? 
Da kan du kontakte brukerstøtte på tlf. 72 88 37 97 hverdager mellom 09.00 og 15.00. 

Husk å sjekke om dine opplysninger stemmer

Kontakt- og pårørendeinformasjon fra tidligere kommunale journalsystemer vil ikke være lagt inn i HelsaMi. Det er derfor viktig at du legger inn informasjon om pårørende, samt din kontaktinformasjon. 

Hvilken informasjon ser du i HelsaMi?

I starten vil du finne lite opplysninger i HelsaMi, men det vil være spesielt nyttig for deg som:

 • er gravid
 • har barn under 16 år
 • er over 16 år, og bruker helsestasjon for ungdom
 • er pårørende

Mengden opplysninger vi har om deg vil endre seg over tid. Etter hvert som du bruker kommunale helsetjenester, som jordmor, helsestasjon eller lignende, vil du finne mer informasjon. 

I HelsaMi kan du få oversikt over timeavtaler og besøkssammendrag fra konsultasjoner og møter. Det er også mulig å få og sende meldinger til dine helsekontakter, samt bestille og avbestille time. 

Har du barn under 16 år, kan du bruke HelsaMi på vegne av egne barn. Du kan blant annet sende inn samtykkeskjema og følge opp barnet ditt. 

Du kan også få tilgang som pårørende i HelsaMi. Da vil du ha kontroll på opplysningene som gjelder for eksempelvis dine barn eller foreldre.

Disse kommunale helsetjenestene finner du i HelsaMi

Fra 3. november vil disse helsetjenestene ta i bruk HelsaMi:

 • Helsestasjon
 • Fysioterapi og ergoterapi
 • Jordmødre
 • Tildeling og koordinering
 • Psykisk helse og rus
 • Hjelpemiddelsentralen

Om du bruker noen av disse tjenestene, vil du kunne blant annet søke om tjenesten og sende melding til din kontaktperson. Det finnes også muligheter for digital oppfølging hjemme og videokonsultasjoner i HelsaMi.

Er du gravid og bruker HelsaMi, kan du legge inn alle helseopplysninger om deg direkte i appen. Du vil slippe dagens helsekort for gravide, på papir. 

Innkalling til helsestasjon vil komme via HelsaMi, det samme for psykisk helse og rus. 

Nyttig å vite om HelsaMi

 • Det er informasjon om deg som skjer etter 3. november som vil bli synlig i HelsaMi. Har du hatt time, besøk eller brukt andre kommunale helsetjenester tidligere enn denne dato, så vil du ikke kunne se denne informasjonen. 
 • Ansatte ser i journalsystemet de jobber med om du bruker HelsaMi eller ikke. 
 • Du må være over 16 år og ha beslutningskompetanse for å bruke HelsaMi. 
 • HelsaMi kommer som en egen app for smarttelefon og nettbrett, men du kan også logge inn via helsami.no. 

Hva er Helseplattformen?

Helseplattformen er en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I dag ligger dine helseopplysninger i flere ulike datasystem som ikke snakker med hverandre. Som pasient må du gjenta historien din hver gang du møter en ny person i tjenesten. Med Helseplattformen vil du nå få EN journal som skal følge deg i alle møter med helsetjenesten. At helsepersonell har tilgang til rett informasjon til rett tid, samlet på en og samme plattform, vil også øke din pasientsikkerhet.

Sykehusene i Møre og Romsdal vil etter planen ta i bruk Helseplattformen våren 2024. Det er ikke bestemt når fastlegene i Molde tar i bruk legeløsningen i systemet. 

Les mer om Helseplattformen

Ofte stilte spørsmål om HelsaMi