Stormyra, Midsund – næringsareal

Stormyra, Otrøya
ca. 113 dekar næringsareal
40 kr per kvm.

Vi har ledig næringsareal på Stormyra industriområde på Otrøya.

Tomtene selges som råtomter og kan fradeles etter kjøpers ønske. Nødvendig infrastruktur som vei, vann og kloakk er opparbeidet. 

Området er regulert til industriformål. Det betyr at en rekke ulike næringer kan etablere seg på dette området.

113 mål ledig areal på Stormyra industriområde

Reguleringsplan for Stormyra industriområde

Om området

Stormyra industriområde ligger nord-vest på Otrøya – i nærheten av Midsund sentrum. På industriområdet ligger i dag blant annet brannstasjonen og flere lokale bedrifter, som blant annet Hofseth Biocare og Opstad Maskin.

Praktisk informasjon ved kjøp av tomt

Praktisk informasjon ved kjøp av tomt  

Meld interesse for industriareal

Fyll ut og send inn kontaktskjemaet, så kan vi hjelpe deg så effektivt som mulig. 

Kontakt

Teknisk drift og forvaltning
E-post
Mobil 90 55 75 42

Telefontid mellom 12.00-15.00