Åsane, Skåla – nærings- og forretningsareal

Åsane, Skåla – nærings- og forretningsareal

Åsane, Skåla
12 dekar næringsareal
4,3 dekar forretningsareal
350 kroner per kvm. næringsareal

Vi har ledig næringsareal på Åsane industriområde på Skåla. 

Området er regulert som nærings- og forretningsareal. Dette vil si at de fleste næringsaktører kan etablere seg. Arealet som er markert med lys blått i kartet, regulert til forretningsformål.  

Vei, gatelys og fortau er opparbeidet i området.  Det er ikke fremlagt strøm til eiendommene, men dette ligger tilgjengelig i Kaptein Dreyers veg. 

12 dekar næringsareal fordelt på to tomter, og 4,3 dekar forretningsareal (merket med lys blått).

Klikk her for å se området i kartløsning

Reguleringsplan for Åsan, Nesjestranda

Om området 

På Åsane industriområde finnes næring som matbutikk, bensinstasjon, bilforretning med mer.  

Praktisk informasjon ved kjøp av tomt

Praktisk informasjon ved kjøp av tomt  

Meld interesse for industriareal

Fyll ut og send inn kontaktskjemaet, så kan vi hjelpe deg så effektivt som mulig.

Kontakt

Marius Haaland
rådgiver grunneierforvaltning
E-post
Mobil 46 83 35 67