Konsesjon og boplikt

Hva er konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger.
 

Kontakt

Wenche Nakken Myrseth
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 47 51 26 22
Landbruk og naturforvaltning
E-post
Mobil 47 50 72 39

Adresse

Postadresse:
Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde