Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgrad

Utnyttelsesgraden sier noe om hvor mye du kan bygge på eiendommen din. Utnyttelsesgraden bestemmes av reguleringsplan eller kommuneplan.

Før du bygger, river eller endrer, må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Planen er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer, og hva du kan bruke bygget til. Planene fastsetter for eksempel:

  • Områdets formål; som bolig, næring, veg eller friområde
  • Hvor stor del av tomten som kan utbygges, normalt målt i % BYA (prosent bebygd areal)
  • Byggegrenser
Dersom gjeldende planer ikke sier noe om et forhold, vil plan- og bygningslovens regler gjelde.
 
Du kan bestille gjeldende plan for din eiendom av kommunen på e-Torg.

Kontakt

Byggesak og geodata
E-post
Mobil 47 50 66 90

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde