Slik søker du - byggesøknad

Slik søker du - byggesøknad

Noe kan du søke om uten at du behøver å bruke fagfolk, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen. 

Det er et komplisert regelverk du må sette deg inn i før du søker. Er du usikker kan det være lurt å rådføre deg med fagfolk underveis, eller leie inn fagfolk til å søke for deg. Pass på at søknaden er komplett når du sender den til oss, så sparer du masse ekstraarbeid!

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

Hvordan søke?

  1. Skaff til veie et situasjonskart for din eiendom. Kartet oppfylle kommunens krav til situasjonskart. Les mer om dette her
  2. Skaff oversikt over hvilke naboer/parter som skal varsles. Naboliste kan kjøpes her.  ​​
  3. Tegn byggetiltaket inn på situasjonskartet. Lag plan-, snitt-, og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.
  4. Send ut nabovarsel. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling.
  5. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen.

Digitale sjekklister

Du kan bruke sjekklister for å sikre at all nødvendig dokumentasjon følger søknaden. Sjekklistene finner du her.

Send inn søknad

Alle skjemaene/byggesaksblankettene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Ta kontakt med oss

Byggereglene er omfattende og det er mye å sette seg inn i. Har du andre spørsmål, eller ønske om et møte med en byggesaksbehandler?  

Reserver tid med en byggesaksbehandler

Kontakt

Byggesak og geodata
E-post
Mobil 475 06 690

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde